Archiwum kategorii: Natalia Tomaszewska

Ćwiczenia a agresja – czy Rosja przekroczy po raz kolejny tę granicę?

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia „Zapad-2017”, planowane od 14 do 20 września 2017 roku, budzą wiele wątpliwości i rodzą liczne pytania nie tylko wśród przywódców państw sąsiednich. Do powodów takiego stanu rzeczy zaliczyć można zarówno koncentrację ogromnej liczby wojsk przy wschodniej flance NATO, ale także, jak twierdzi Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, brak transparentności działań połączonych sił rosyjskich i białoruskich. Ograniczenie dostępu obserwatorom do dokładnego przyjrzenia się przygotowaniom oraz brak możliwości uczestniczenia w planowanych działaniach, nie wzmacnia zaufania ani przekonania o defensywnym charakterze tych ćwiczeń. W opinii Alexandra Grushko, rosyjskiego ambasadora przy NATO, nie jest to sprzeczne z międzynarodowymi porozumieniami, w tym przede wszystkim z Dokumentem Wiedeńskim OBWE z 1999 roku „o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa”. Napięcia w tym regionie, zwłaszcza w perspektywie wciąż trwającego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu hybrydowego, są o tyle groźne, iż de facto zaczynają one potwierdzać nowy zimnowojenny scenariusz relacji pomiędzy Zachodem i Wschodem.

Ćwiczenia o nazwie „Zapad” – z rosyjskiego zachód – swoją historią sięgają jeszcze Związku Sowieckiego, w czasach którego liczba żołnierzy i personelu cywilnego biorąca w nich udział sięgała nawet 150 000 osób (w 1981 roku), kiedy ćwiczono obronę przed agresją Niemiec. Od 2009 roku możemy mówić o regularności odbywania tych manewrów, przy współdziałaniu z Mińskiem. W tym roku także, według doniesień mediów, scenariusz przewidywał atak jądrowy na terytorium Polski. W 2013 roku połączone wojska broniły się m.in. przed atakiem bałtyckich terrorystów. Pomimo zapowiadanych 13 tysięcy w manewrach uczestniczyło około 90 000 żołnierzy i pozostałego personelu.

Czytaj dalej Ćwiczenia a agresja – czy Rosja przekroczy po raz kolejny tę granicę?