Stosunki polsko-ukraińskie: realizm w cieniu Kremla (polska perspektywa)

W ostatnim czasie stosunki polsko-ukraińskie przeżywają wyraźny kryzys. Świadczą o tym i oficjalne enuncjacje na szczeblu państwowym i ton komentarzy medialnych – w Polsce daleki od głębokiego solidaryzmu z pierwszego okresu „rewolucji godności” i rosyjskiej agresji. Co istotne, nawet w kręgach prawicy odwołującej się do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego – jednego z największych orędowników strategicznej współpracy z Ukrainą, panuje coraz większe zwątpienie i irytacja polityką Kijowa. Charakterystyczny jest tytuł niedawnego artykułu Piotra Cywińskiego na popularnym portalu internetowym wPolityce.pl pt. „Koniec złudzeń. Czas dokonać zdecydowanej reorientacji w naszej polityce wobec Ukrainy”.

Historia, która dzieli

Niewątpliwie najważniejszym, choć nie jedynym czynnikiem zaogniającym stosunki polsko-ukraińskie, jest pamięć historyczna, silnie powiązana – zwłaszcza w przypadku Ukraińców – z polityką historyczną. W pamięci zbiorowej Polaków niewiele jest wydarzeń równie traumatycznych, oddziałujących na wyobraźnię, naznaczonych symboliką zła – jak zbrodnia wołyńska. Metodyczność ludobójstwa i skrajne, nieludzkie okrucieństwo, także wobec kobiet i dzieci, sakralizują tragedię ludności Wołynia, zapewniając jej wyjątkowe miejsce w świadomości historycznej Polaków.

Czytaj dalej Stosunki polsko-ukraińskie: realizm w cieniu Kremla (polska perspektywa)

Kryzys migracyjny – perspektywa rumuńska

Niedawno CSAT (Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego) włączyła do agendy swojego spotkania zaplanowanego na 4 lipca kwestię „zjawiska migracji i głównych środków wdrażanych w związku z nim na poziomie krajowym”. Ta wieść do pewnego stopnia zaskoczyła opinię publiczną, zwłaszcza z tego względu, że ta sprawa nie jest przedmiotem szczególnie intensywnej debaty w rumuńskim życiu publicznym, a rumuńskie społeczeństwo znacznie bardziej jest zainteresowane społeczno-gospodarczą ewolucją kraju, sprawnym wymiarem sprawiedliwości i stałymi sporami politycznymi między koalicją socjaldemokratów i liberalnych demokratów a prezydentem, który jest uważany jako przywódca prawicowej opozycji.

Mimo to w moim przekonaniu jest to dobry moment,, aby dokonać krótkiego przeglądu dotyczącego kwestii migracji, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu uchodźczego i dokonać równie krótkiej analizy potencjalnych skutków, jaki ów kryzys może mieć dla bezpieczeństwa narodowego Rumunii.

Czytaj dalej Kryzys migracyjny – perspektywa rumuńska

Wojskowe wnioski z konfliktu syryjskiego – na podstawie doświadczeń rosyjskich

Rywalizacja dużych państw (“wielkich mocarstw”) powróciła. I podobnie jak w czasach zimnej wojny zmagania nie mają charakteru bezpośrednich działań, przybierając formę tzw. wojen zastępczych, angażujących wielu państwowych i niepaństwowych aktorów. Nazywając rzeczy po imieniu, jesteśmy ponownie świadkami geopolitycznej rywalizacji pomiędzy Rosją a USA. Dwa oczywiste pola walki w tym konflikcie to Ukraina oraz Syria. Niemniej głównym celem tego eseju nie jest wyjaśnianie prawideł globalnej polityki, lecz – po krótkim przybliżeniu podstaw tejże – prezentacja wniosków, jakie wynikają z konfliktu syryjskiego. Konfliktu, który potwierdził pewne zasady sztuki wojennej, obalił kilka mitów oraz ujawnił nowe przemyślenia, dotyczące podejścia do prowadzenia wojny.

W każdej konfrontacji istnieje jeden bądź kilka kluczy do rozwiązania konfliktu. W przypadku Syrii mamy do czynienia z dwoma fundamentalnymi problemami. Pierwszy – kraj ten ma wielu (także nieprzyjaznych, jak Turcja czy Jordania) – sąsiadów i wiele niekontrolowanych granic. Dlatego też różni bojownicy przekraczają granice, wzmacniając obóz przeciwników Assada. Drugi – prowadzenie jakiejkolwiek wojny nie jest możliwe bez pieniędzy, a opozycja przeciwko Assadowi jest finansowana również ze środków zagranicznych. Nie ma obecnie żadnych sygnałów, że Syria i jej sojusznicy będą w stanie w najbliższej przyszłości poradzić sobie z tymi wyzwaniami.

Czytaj dalej Wojskowe wnioski z konfliktu syryjskiego – na podstawie doświadczeń rosyjskich