Czy możemy czuć się bezpieczni?

Ład międzynarodowy znajduje się fazie przekształceń strukturalnych. Ten niezwykle złożony proces wywiera poważny wpływ na kształt środowiska bezpieczeństwa. W konsekwencji, wiele nowych jakościowo czynników oddziałuje na percepcję bezpieczeństwa narodowego. Nie będzie truizmem stwierdzenie, iż w ostatnich czasach dwa procesy wpłynęły na konieczność przewartościowania polskiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa – konsekwencje wojny w Syrii i Iraku oraz konflikt we wschodniej Ukrainie.

Wojna w Syrii, wcześniej inne rewolucje w ramach Arabskiej Wiosny, spowodowała kryzys migracyjny, z którym boryka się dzisiaj cała Europa. Ciężar tego problemu spoczywa nierównomiernie na wszystkich państwach Unii Europejskiej: państwach, do których uchodźcy docierają z Maghrebu (Włochy, Grecja, Malta), państwach granicznych strefy Schengen (Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska), państwach tranzytowych oraz państwach docelowych, stanowiących cel wędrówki migrantów (Austria, Niemcy, Francja, Benelux, Szwecja, Wielka Brytania). Rozgrywanie kryzysu migracyjnego przez partie populistyczne w krajach Europy Zachodniej i wzrost poparcia dla ruchów radykalnych może skutkować zaburzeniem bezpieczeństwa wewnętrznego. Konieczność wzmożonej ochrony granic (budowa płotów i stałych przeszkód, międzynarodowe patrole graniczne, wsparcie wojska) podnosi koszty ponoszone przez państwa graniczne strefy Schengen. Polska, na szczęście, odczuwa kryzys migracyjny w dużo mniejszym stopniu, niemniej nie pozostaje on bez wpływu zarówno na polską politykę jak i na poziom bezpieczeństwa – wewnętrznego i zewnętrznego. Dodatkowo udział żołnierzy polskich – choć symboliczny – w konflikcie w Syrii i Iraku stawia Polskę w gronie państwa zagrożonych odwetowymi atakami terrorystycznymi.

Czytaj dalej Czy możemy czuć się bezpieczni?

Projekt CIRSA

Projekt CIRSA, do którego przygotowywaliśmy się przez kilkanaście miesięcy, właśnie wystartował! Zwieńczeniem żmudnych prac przygotowawczych jest Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych – think tank nastawiony na działalność naukową, ekspercką i wydawniczą. Nasza organizacja stawia na profesjonalizm i umiędzynarodowienie –wśród członków Rady Programowej i ekspertów znaleźli się znamienici specjaliści z Ukrainy, Rumunii, Litwy i Gruzji.

Ale CIRSA to także nasza lokalna duma. Think tank powstał w dużej mierze w oparciu o środowisko związane z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz redakcję czasopisma „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”. To kolejny krok na drodze, aby Ostrowiec stał się ważnym (bo zauważalnym już jest) ośrodkiem badań nad wojskowością, bezpieczeństwem, geopolityką i geoekonomią.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w nasz projekt i zachęcam naukowców i analityków oraz zwykłych pasjonatów do współpracy i dołączania do naszych inicjatyw.