Archiwa tagu: Ukrainian crisis

Czy możemy czuć się bezpieczni?

Ład międzynarodowy znajduje się fazie przekształceń strukturalnych. Ten niezwykle złożony proces wywiera poważny wpływ na kształt środowiska bezpieczeństwa. W konsekwencji, wiele nowych jakościowo czynników oddziałuje na percepcję bezpieczeństwa narodowego. Nie będzie truizmem stwierdzenie, iż w ostatnich czasach dwa procesy wpłynęły na konieczność przewartościowania polskiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa – konsekwencje wojny w Syrii i Iraku oraz konflikt we wschodniej Ukrainie.

Wojna w Syrii, wcześniej inne rewolucje w ramach Arabskiej Wiosny, spowodowała kryzys migracyjny, z którym boryka się dzisiaj cała Europa. Ciężar tego problemu spoczywa nierównomiernie na wszystkich państwach Unii Europejskiej: państwach, do których uchodźcy docierają z Maghrebu (Włochy, Grecja, Malta), państwach granicznych strefy Schengen (Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska), państwach tranzytowych oraz państwach docelowych, stanowiących cel wędrówki migrantów (Austria, Niemcy, Francja, Benelux, Szwecja, Wielka Brytania). Rozgrywanie kryzysu migracyjnego przez partie populistyczne w krajach Europy Zachodniej i wzrost poparcia dla ruchów radykalnych może skutkować zaburzeniem bezpieczeństwa wewnętrznego. Konieczność wzmożonej ochrony granic (budowa płotów i stałych przeszkód, międzynarodowe patrole graniczne, wsparcie wojska) podnosi koszty ponoszone przez państwa graniczne strefy Schengen. Polska, na szczęście, odczuwa kryzys migracyjny w dużo mniejszym stopniu, niemniej nie pozostaje on bez wpływu zarówno na polską politykę jak i na poziom bezpieczeństwa – wewnętrznego i zewnętrznego. Dodatkowo udział żołnierzy polskich – choć symboliczny – w konflikcie w Syrii i Iraku stawia Polskę w gronie państwa zagrożonych odwetowymi atakami terrorystycznymi.

Czytaj dalej Czy możemy czuć się bezpieczni?