Rada Programowa

VBgen. broni w st. spocz. dr Virgil Bălăceanu

nauczyciel akademicki, analityk wojskowy, należał do ścisłego dowództwa armii rumuńskiej, prezes Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy, specjalista w zakresie wojskowości, planowania strategicznego oraz geopolityki

makar-mudprof. dr hab. Jurij Makar

historyk, politolog, profesor Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza, specjalista w zakresie historii Ukrainy, stosunków międzynarodowych (w tym stosunków polsko-ukraińskich), integracji europejskiej

pietrzyk01gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Pietrzyk

nauczyciel akademicki, analityk wojskowy, należał do kadry kierowniczej Sztabu Generalnego WP, specjalista  w zakresie wojskowości, bezpieczeństwa, planowania strategicznego

Jarosław_Rusiecki_Kancelaria_Senatu_2015senator Jarosław Rusiecki

socjolog, polityk; poseł na Sejm RP w l. 2005-2014, senator RP od 2014; od 2015 przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej; specjalista w zakresie prawnych podstaw bezpieczeństwa oraz przemysłu obronnego

sulek-31626_200x200prof. dr hab. Mirosław Sułek

ekonomista , politolog, sekuritolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie studiów strategicznych, programowania obronnego, potęgonomii i potęgometrii

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych