O nas

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych CIRSA (Central European Institute of Research and Strategic Analysis CIRSA) jest niezależnym think tankiem powołanym dla propagowania i wspierania rozwoju badań nad problematyką funkcjonowania państwa oraz  stosunków międzynarodowych.

Instytut stawia sobie za szczegółowe cele: wspieranie, prowadzenie oraz propagowanie badań nad funkcjonowaniem współczesnych państw w kontekście politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym; wspieranie, prowadzenie oraz propagowanie badań nad zagadnieniem geopolityki i rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych; wspieranie, prowadzenie oraz propagowanie badań nad zagadnieniem bezpieczeństwa politycznego, społecznego, ekonomicznego, zdrowotnego, informatycznego we współczesnym świecie; wspieranie, propagowanie oraz rozwój różnych form edukacji, w tym edukacji osób dorosłych, zarówno w formie stacjonarnej jak i kształcenia na odległość, prowadzenie badań i analiz oraz wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie; propagowanie wartości demokratycznych, praw człowieka, idei praworządności, etyki i moralności w polityce i działalności publicznej.

Swoje cele Instytut realizuje w szczególności poprzez: organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów badawczych i paneli dyskusyjnych; wydawanie monografii oraz czasopism; prowadzenie portalu internetowego; publikowanie ekspertyz oraz analiz; prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej; współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i środkami masowego przekazu; współpracę z uczelniami oraz instytucjami o pokrewnym profilu działania z kraju i z zagranicy.

Założyciele oraz władze Instytutu liczą, że stanie się on istotną platformą wymiany myśli, idei i poglądów dla naukowców, ekspertów i analityków z kraju i zagranicy.

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych