O nas

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych CIRSA (Central European Institute of Research and Strategic Analysis CIRSA) jest niezależnym think tankiem powołanym dla propagowania i wspierania rozwoju badań nad problematyką funkcjonowania państwa oraz  stosunków międzynarodowych.

Instytut stawia sobie za szczegółowe cele: wspieranie, prowadzenie oraz propagowanie badań nad funkcjonowaniem współczesnych państw w kontekście politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym; wspieranie, prowadzenie oraz propagowanie badań nad zagadnieniem geopolityki i rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych; wspieranie, prowadzenie oraz propagowanie badań nad zagadnieniem bezpieczeństwa politycznego, społecznego, ekonomicznego, zdrowotnego, informatycznego we współczesnym świecie; wspieranie, propagowanie oraz rozwój różnych form edukacji, w tym edukacji osób dorosłych, zarówno w formie stacjonarnej jak i kształcenia na odległość, prowadzenie badań i analiz oraz wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie; propagowanie wartości demokratycznych, praw człowieka, idei praworządności, etyki i moralności w polityce i działalności publicznej.

Swoje cele Instytut realizuje w szczególności poprzez: organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów badawczych i paneli dyskusyjnych; wydawanie monografii oraz czasopism; prowadzenie portalu internetowego; publikowanie ekspertyz oraz analiz; prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej; współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i środkami masowego przekazu; współpracę z uczelniami oraz instytucjami o pokrewnym profilu działania z kraju i z zagranicy. i Rozwoju

W swoim dorobku Instytut ma:

  • główną organizację 3 międzynarodowych konferencji naukowych/eksperckich dedykowanych geopolityce obszaru Międzymorza (2019), społeczno-ekonomicznym i medycznym następstwom pandemii COVID-19 (2022) oraz wojnie rosyjsko-ukraińskiej (2023),z których każda zgromadziła uczestników z kilkunastu krajów, nawet tak odległych jak USA, Indie czy Brazylia
  • współorganizację kilkunastu mniejszych konferencji, sympozjów i seminariów w Polsce, Ukrainie i Rumunii
  • uczestnictwo w kilku naukowych i specjalistycznych projektach realizowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Erasmus+ i innych
  • raporty eksperckie i analizy na zlecenie podmiotów gospodarczych.

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych